ludzi pełnych radości podaruj mi
z pogodą wchodzących w świat
niechaj powiew nadziei im składa sny
a idylla ujmuje lat

ludzi pełnych dobroci spotykać daj
na progu każdego dnia
niech łagodność wypełnia ich mały raj
niech szlachetność im w duszy gra

ludzi pełnych mądrości nie szczędź nam
tych co tworzą nasz dobry los
niech otuchą i sensem krzepią stan
niech otworzą fortuny trzos

ludzi pełnych radości podaruj mi
z pogodą wchodzących w świat
niechaj powiew nadziei im składa sny
a idylla ujmuje lat

I niechaj będę dla nich wzruszeniem, natchnieniem i światłem...